So'nggi yangiliklar

2022- yilning yanvar-iyun oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 7 229,1 mlrd. so‘mga yetdi va uning nominal hajmi 1 261,0 mlrd. so‘mga oshdi.

YAHM deflyator indeksi 2021- yilning yanvar-iyunidagi narxlarga nisbatan 110,8 % ni tashkil qildi.

2022- yilning yanvar-iyun oyilarida viloyat korxonalari tomonidan 10 152,6 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib,

2022- yilning yanvar-iyun oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 59,5 % i to‘g‘ri kelib, 

2022- yilning yanvar-iyun oylarida, Qashqadaryo viloyatida jami 3454,0 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib,