So'nggi yangiliklar

2023- yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko‘ra, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining O‘zbekiston Respublikasi YAIMidagi ulushi 20,1 % ni tashkil etdi.

2023-yilning yanvar-iyun oylarida axborot va aloqa sohasida yangi tashkil etilgan korxonalar soni 1 546 ta bo‘lib, ular 2019-yilning mos davri bilan solishtirilganda 1,7 barobarga oshgan.

2023-yilning yanvar-iyun oylarida respublika boʻyicha jami 3 571,2 mln. dona tuxum olindi, ushbu koʻrsatkich 2022-yilning mos davriga nisbatan 104,5 % ni tashkil etdi.

2023-yilning 1-iyul holatiga ko‘ra, O’zbekistonda jami faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 414 651 ta (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) bo‘lib, shundan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 411 058 tani tashkil etgan.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-iyun oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 435,4 ming tonna suyultirilgan propan va butan ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 1,7 % ga oshgan.

2023-yilning yanvar-iyun oylarida respublika boʻyicha jami 5 288,3 ming tonna sut sogʻib olindi, ushbu koʻrsatkich 2022-yilning mos davriga nisbatan 102,9 %ni tashkil etdi.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-iyun oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 391,3 ming tonna neft ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 2,1 % ga oshgan.

2023-yil yanvar-iyun oylarida transport xizmatlari umumiy hajmida avtomobil transporti xizmatlarining ulushi 47,1 %ni tashkil etdi.

2023- yil yanvar-iyun oylarida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi 415,8 mlrd. so‘mga yetdi.

Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 3 010,7 mlrd. so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, uning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 21,2 % ni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-iyunida YAHM deflyatori indeksi 2022- yilning mos davridagi narxlarga nisbatan 114,2 foizni tashkil etdi.

2023-yilning yanvar-iyun oylarida aholi jon boshiga hisoblangan YAHM 7 405,5 ming so‘mni tashkil etdi va bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2,0 % ga yuqoridir.

2023-yilning yanvar-iyun oylarida respublika boʻyicha jami 1 267,5 ming tonna goʻsht (tirik vaznda) yetishtirildi, ushbu koʻrsatkich 2022-yilning mos davriga nisbatan 103,8 % ni tashkil etdi.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-iyun oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 539,4 ming tonna dizel yoqilgʻisi ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 2,0 martaga oshgan.

2023-yilning yanvar–iyun oylarida Respublika boʻyicha barcha toifadagi xoʻjaliklar tomonidan tirik vaznda 1 267,5 ming t. goʻsht (2022-yilning yanvar–iyuniga nisbatan 103,8 %), 5 288,3 ming tonna sut (102,9 %), 3 571,2 mln. dona tuxum – (104,5 %)

2023-yilning 1-yanvar holatiga koʻra, Qashqadaryo viloyatida 5 ta teatr faoliyat yuritmoqda.

2023-yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko‘ra, YAIM o‘sishi 5,6 % ga yetdi. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YAIM umumiy hajmining 94,6 % ini tashkil etdi va 5,5 % ga o‘sdi. Mahsulotlarga sof soliqlarning

Hududlar kesimida nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarilishining Viloyat jami hajmidagi eng yuqori ulushi Qarshi shahriga to‘g‘ri kelib, 12,0 %, shuningdek, Chiroqchi tumani 11,0 % ni, Koson tumani 8,1 % ni va Yakkabog‘ tumani 7,2 % ni tashkil etdi.