So'nggi yangiliklar

2022- yil 1- fevral holatiga viloyatda 4766 ta sanoat korxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda, shundan 901 tasi (ro‘yxatdan o‘tgan korxonalar umumiy sonining 18,9 % i) Qarshi shahriga, 514 tasi (10,8 %) Kitob tumaniga, 436 tasi (9,1 %) Chiroqchi tumaniga, 354 tasi (8,8 %) Shahrisabz shahriga to‘g‘ri kelmoqda.

2022- yilning yanvar oyida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 66,0 % i to‘g‘ri kelib, 2021- yil ko‘rsatkichiga nisbatan 2,8 % punktga ko‘paydi.

2022- yil yanvar oyida Yirik qurilish tashkilotlari bo‘yicha yangi qurilish hisobidan 9,7 mlrd. so‘mlik ishlar bajarildi yoki jami yirik qurilish tashkilotlarining yangi qurilish ishlaridagi ulushi 3,3 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar oyida MDH mamlakatlariga 75 479,1 ming. AQSH dollari qiymatidagi tovar va xizmatlar eksport qilinib, jami eksportning 35,5 % ini tashkil etdi.

2022- yil yanvar oylarida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 395 ta bo‘lib, shundan faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 31 385  tani tashkil etgan.

2021- yilning yanvar-dekabr oylarida Qashqadaryo viloyati bo‘yicha 16225,1 mlrd. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi.

2022- yil 1- fevral holatiga ko‘ra (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 31 385 tani tashkil etib, 2017- yilning mos davri bilan solishtirilganda 2,2 barobarga oshgan.

Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 387,4 mlrd. so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, uning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 24,1 % ni tashkil etdi.

2021- yilning yanvar- dekabr oylarida ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 28342,6 mlrd. so‘mni yoki 2020- yilning mos davriga nisbatan 101,9 % ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari - 11117,7 mlrd. so‘mni (99,3 %), chorvachilik mahsulotlari - 17224,9 mlrd. so‘mni (103,6 %) tashkil qildi.

Qashqadaryo viloyatining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2022- yil yanvar holatiga koʻra 157 552,0 ming. AQSH dollarini tashkil etdi. 

2022-yilning yanvar oyida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmida savdo xizmatlarining ulushi 25,3 % ni tashkil etib, bu 5 997,8  mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.

Viloyatimizda tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar soni ko‘pligi bo‘yicha hisoblanganda 2 o‘rinni xususiy korxonalar egallagan bo‘lib, ular 1- fevral holatiga ko‘ra yillar kesimida quyidagi holatda aks etganligini ko‘rishimiz mumkin:

2021- yil yanvar-dekabr holatiga Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning shahar va tumanlar kesimida yuqori o‘sish sur’ati Shahrisabz tumanida kuzatilgan bo‘lib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 448,0 %, Koson tumanida 152,5 %, Qamashi va Dehqonobod tumanlarida 120,2 %, va Kasbi tumanida 113,3 % ni tashkil etdi.

2021- yil yakunlariga ko‘ra, Qashqadaryo viloyatida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining YAHM tarkibidagi ulushi 41,4 % ni, sanoat – 18,0 % ni, qurilish – 6,2 % ni va xizmatlar sohasi – 34,4 % ni tashkil etdi.