So'nggi yangiliklar

2023- yilning yanvar-iyun oylarida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 3 730 taga (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) yetib, ularni  so‘nggi yillarning mos davridagi dinamikasi quyidagicha:

2023-yil 1-iyul holatiga qurilish sohasida ro‘yxatdan o‘tgan korxonalarning soni 3 802 ta bo‘lib, ularning o‘sish sur’ati 2022-yilning mos davriga nisbatan 106,6 foizni tashkil etdi.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-may oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 445,4 ming dona shinalar ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 22,2 % ga oshgan.

2023-yilning yanvar-iyun oyida yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar jami 47 681 ta (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) bo‘lib, ular hududlar kesimida quyidagicha taqsimlangan:

Joriy yilning 1-iyul holatiga viloyatimizda faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat sohasidagi korxonalar soni 4 058 ta bo‘lib, shundan yanvar-iyun oylarida 577 ta yangi sanoat korxonalari tashkil etildi.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-may oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 17,7 ming tonna sovun ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 4,1 martaga oshgan.

Joriy yilning 1-iyul holatiga respublikamizda faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat sohasidagi korxonalar soni 69 628 ta bo‘lib, shundan yanvar-iyun oylarida 7 906 ta yangi sanoat korxonalari tashkil etildi.

Qashqadaryo viloyatida 2023-yil yanvar-mart oylarida avtomobil transportida yo‘lovchi tashishning umumiy hajmida kichik tadbirkorlikning ulushi 95,3 %ni tashkil etdi.

2023-yilning yanvar-mart oylarida Oʻzbekiston Respublikasida qurilish-montaj ishlariga yoʻnaltirilgan investitsiyalar 25,5 trln. soʻmni tashkil etib, asosiy kapitalga oʻzlashtirilgan jami investitsiyalardagi ulushi 45,0 %ni tashkil etdi.

2023-yilning yanvar–may oylarida Oʻzbekiston Respublikasi boʻyicha 50 473,8 mlrd. soʻmlik nodavlat mulkchiligidagi korxona va tashkilotlar tomonidan qurilish ishlari bajarildi.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-may oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 63,7 ming tonna mazut ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 8,5 % ga oshgan.

Qashqadaryo viloyatida 2023- yil 1- aprel holatiga doimiy aholi soni 3499,1 ming kishini tashkil etib, yil boshiga nisbatan 16,8 ming kishiga yoki 0,5 % ga ko‘paydi.

2023-yil 1-iyul holatiga qurilish sohasida ro‘yxatdan o‘tgan korxonalarning soni 51 644 ta bo‘lib, ularning o‘sish sur’ati 2022-yilning mos davriga nisbatan 108,4 foizni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar- mart oylarida chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 2912,5 mlrd. so‘mni yoki 2022- yilning mos davriga nisbatan 103,1 % ni tashkil qildi.

2023- yilning yanvar- mart oylarida ishlab chiqarilgan dehqonchilik mahsulotlarining hajmi 192,1 mlrd. so‘mni yoki 2022- yilning mos davriga nisbatan 97,6 % ni tashkil etdi.

Hududlar kesimida jami asosiy kapitalga investitsiyalar hajmida qurilish-montaj ishlarining ulushi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Muborak tumanida kuzatildi – 38,6 % yoki 279,9mlrd. so‘mni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko‘ra, kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 15,5 %ni o‘tgan yilning tegishli davriga nisabatan fizik hajm indeksi 96,4 % ni hamda ishlab chiqarish hajmi 1 762,8 mlrd. so‘mni tashkil etgan.

2023- yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko‘ra, mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 0,3 % ni tashkil etdi.