So'nggi yangiliklar

2023- yilning yanvar-avgust oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 54,2 % i to‘g‘ri kelib, 2022- yil ko‘rsatkichiga nisbatan 1,1 % ni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-avgust oylarida kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 2,6 % bo‘lib, o‘tgan yilning tegishli davriga nisabatan fizik hajm indeksi 131,4 % ni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-avgust oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 21,8 % ni tashkil etdi.

2023-yil yanvar-avgust oylarida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 3439,5 ming so‘mga yetdi. 

2023-yilning yanvar-avgust holatiga ko‘ra, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish sohasida yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni 1 013 ta bo‘lib, jami yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlarning 1,6 %ini tashkil etdi.

2022-yilda kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 99,9 trln. soʻmni tashkil etgan.

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Oʻzbekiston Respublikasida jami 93,3 trln. soʻmlik qurilish ishlari bajarildi.

2023-yilning yanvar-avgust oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 12035,0 mlrd. so‘mga yetdi. 

Davlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan jami 226,5 mlrd. so‘m qurilish ishlari bajarildi.

Norasmiy sektor hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari ulushi 21,1 % ni tashkil etdi yoki 1159,7 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi. 

2023- yilning yanvar-avgust oylari yakunlariga ko‘ra, ichimlik mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 0,5 % bo‘lib, o‘tgan yilning tegishli davriga nisabatan fizik hajm indeksi 118,0 % ni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-avgust oylari yakunlariga ko‘ra, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 11,8 % ni tashkil etdi.

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Germaniyadan Oʻzbekistonga 17 807 nafar chet el fuqarolari turistik maqsadda tashrif buyurgan.

2023-yilning avgust oyida FHDYO organlari tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi boʻyicha 97 250 nafar tirik tugʻilish holatlari qayd etilgan.

2023-yilning yanvar-avgust holatiga ko‘ra, Qashqadaryo viloyatida 16 yoshgacha bolali uy xo‘jaliklari 77,7 %ni tashkil etadi.

2023- yilning yanvar-avgust oylari yakunlariga ko‘ra, boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 5,1 % ni tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-avgust oylari yakunlariga ko‘ra, metallurgiya sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 0,1 % bo‘lib, o‘tgan yilning tegishli davriga nisbatan fizik hajm indeksi 8,1 % ni va ishlab chiqarish hajmi 9,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to‘g‘ri kelib, 14 419,4 mlrd. so‘mni, jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 79,3 % ni tashkil etdi.