08/08/2022

2022- yil yanvar-iyun oylarida yuqori o‘sish moliya xizmatlarida (28,8 %), aloqa va axborotlashtirish xizmatlarida (21,3 %), yashash va ovqatlanish xizmatlari (13,9 %), shuningdek transport xizmatlarida (11,2 %) qayd etildi.

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmining nisbatan yuqori bo‘lmagan o‘sishi ta’lim sohasidagi xizmatlarda (3,4 %) qayd etildi.

ichi_usluga_080822

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha o‘sish sur’atlari:

Moliyaviy xizmatlar – 128,8 %;

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 121,3 %;

Boshqa xizmatlar – 115,2 %;

Yashash va ovqatlanish xizmatlari – 113,9 %;

Transport xizmatlari – 111,2 %;

Ijara xizmatlari – 110,6 %;

Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 110,3 %;

Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik  sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar – 110,1 %;

Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar –108,8 %;

Savdo xizmatlari – 108,1 %;

Kompyuter va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar – 108,1 %;

Shaxsiy xizmatlar – 107,0 %;

Ta’lim sohasidagi xizmatlar – 103,4 %. 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech