So'nggi yangiliklar

2021- yil yanvar-dekabr oylarida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida O`zbekiston Respublikasi bo`yicha o`zlashtirilgan jami investitsiyalardagi ulushi 7,7 % ni tashkil etdi.

O‘zbekiston Respublikasida 2021- yilning yanvar-dekabrida  kichik tadbirkorlik (biznes)da import hajmi 12389011,2 ming. AQSh. dollarini yoki о‘tgan yilning shu davriga nisbatan 113,2% ni tashkil etdi, shu jumladan:

Aholining umumiy daromadlari tarkibida transfertlardan olingan daromadlar muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ushbu daromadlar ijtimoiy transfertlar va boshqa joriy transfertlarni o‘z ichiga oladi.

2022- yilning 1- fevral holatiga koʻra, respublikamizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat koʻrsatayotgan korxonalarning soni 13 393 tani tashkil etib, oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 1 474 taga koʻpaygan.

2021- yil yanvar-dekabr oylarida tog‘-kon sanoatida jami 231999,7 mlrd.so‘m yoki respublika bo‘yicha jami investitsiyalar hajmining 9,5 % i o‘zlashtirildi.

O‘zbekiston Respublikasida 2021- yilning yanvar-dekabrida  kichik tadbirkorlik (biznes)da importning  umumiy hajmiga nisbatan 48,7% ni tashkil etdi, shu jumladan:

2021- yilning yanvar-dekabr oylarida Qashqadaryo viloyatida jami 6071,9 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2020- yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan 112,7 % ni tashkil etdi.

2021- yilning yanvar-dekabr oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 13 262,4 mlrd. so‘mga yetdi. Uning nominal hajmi 2 912,9 mlrd. so‘mga oshdi. Taqqoslama ekvivalentda o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 118,4 % ni tashkil etdi.

2022- yilning 1- fevral holatiga viloyatimizda jami 3 387 ta qurilish korxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 53 taga ko‘p. 2022- yil yanvar oyida 29 ta qurilish korxonalari yangi tashkil etilgan.

2022- yilning 1- fevral holatiga faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 31 571 ta bo‘lib, shundan xususiy korxonalar soni  9 670 tani (ulushi 30,6 foiz) tashkil qildi.

Korrupsiya bu - jamiyatni turli yo‘llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir.

2021- yil yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqarish sanoati tarkibida boshqa nometall mineral mahsulotlarini ishlab chiqarishda 14950,6 mlrd.so`m asosiy kapitalga investitsiyalar o`zlashtirildi.

 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida respublikamizda 2 640,4 ming tonna goʻsht (tirik vaznda) yetishtirilgan.

2021-yil yanvar-dekabr oylarida respublikamizda 173 866 tonna baliq ovlangan.

2022- yilning 1- fevral holatiga faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 470 163 ta bo‘lib, shundan xususiy korxonalar soni  89 073 tani (ulushi 18,9 foiz) tashkil qildi.

2021- yil yanvar-dekabr oylarida asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibida qayta ishlash sanoati yetakchilik qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida 2021- yilning yanvar-dekabrida  kichik tadbirkorlik (biznes)da eksport hajmi 3711186,6 ming.AQSh. dollarini yoki о‘tgan yilning shu davriga nisbatan 119,7% ni tashkil etdi.