So'nggi yangiliklar

2022- yilning yanvar-iyun oylari yakuni bilan Qashqadaryo viloyatida tashqi savdo aylanmasi 292367,9 ming. AQSH dollarini tashkil etib,

2022- yilning yanvar-iyun oylarida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 2132,1 ming so‘mga yetdi.

2022- yil yanvar-iyun oylarida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning umumiy hajmida oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta’minlash bo‘yicha xizmatlarning ulushi 94,1 % bilan ustunlik qildi.

Viloyatimizda 2018- yilga nisbatan faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari sonining o‘sish sur’ati 2,3 barobarga oshdi.

2021- yil yanvar-iyun oylarida kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 19,7 % ni tashkil etdi.