So'nggi yangiliklar

Viloyatimizda 2018- yilga nisbatan faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari sonining o‘sish sur’ati 2,3 barobarga oshdi.

2021- yil yanvar-iyun oylarida kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 19,7 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-iyun oylarida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi 268,8 mlrd. so‘mga yetdi yoki bozor xizmatlari umumiy hajmining 3,7 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-iyun oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 31,1 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi 139,2 % ga o‘sgan bo‘lsa, ishlab chiqarish hajmi 3 159,4 mlrd. so‘mni tashkil etgan.