So'nggi yangiliklar

2022- yil yanvar-iyul oylarida import tarkibida mashinalar va transport asbob uskunalari hajmi 90624,8 ming AQSH dollarini tashkil etib,

2022- yil yanvar-iyul oylarida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning umumiy hajmida oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta’minlash bo‘yicha xizmatlarning ulushi 94,1 % bilan ustunlik qildi.

 2022- yilning yanvar-iyul oylarida ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 0,5 % ni, fizik hajm indeksi 127,7 % ni hamda ishlab chiqarish hajmi 54,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi.