Maqola

Qashqadaryo viloyat Statistika boshqarmasi haqida

Qashqadaryo Viloyati Statistika Boshqarmasi statistika sohasida rivojlanishning milliy va mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda, ilmiy metodologiyaga, xalqaro standartlar va qoidalarga asoslangan yaxlit ilg’or statistika axboroti tizimini yaratishga va uning faoliyat ko’rsatishiga yo’naltirilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, xo’jalik yurituvchi sub’ektlar, fuqarolar va tashkilotlarning rasmiy statistika axborotlariga bo’lgan ehtiyojini qondiruvchi davlat boshqaruvi organi hisoblanadi.

Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi statistika ishlarini tashkil etishni quyidagi printsiplar asosida amalga oshiradi:

Quyidagilar Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining asosiy vazifalari hisoblanadi: