Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasida “Call centre” tashkil etilgan. Murojaat uchun telefon: (+998 75) 221-16-42.

QASHQADARYO VILOYAT TARIXI

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH

TADBIRKORLAR UCHUN

Ichki savdo statistikasi ko`rsаtkichlаri
Ulgurji savdo tashkilotlarining asosiy ko`rsatkichlari
Hududlar bo`yicha chakana savdo tovar aylanmasi hajmi(amaldagi narxlarda; mlrd.so`m)
Hududlarda chakana savdo tovar aylanmasi hajmining o`sish sur`ati(o`tgan yilga nisbatan foizda)
Hududlar bo`yicha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi(amaldagi narxlarda; ming so`m)
Chakana savdo tovar aylanmasi hajmining o`sish sur`ati(o`tgan yilga nisbatan foizda)
Chakana savdoning asosiy ko`rsatkichlari

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA 2022 YILDA AHOLINI ROʻYXATGA OLISHNI OʻTKAZISH KONSEPSIYASINI TASDIQLASH TOʻGʻRISIDA